Správa počítačových sietí

mail: remara@remara.sk tel.: 0905 245066,

30%